Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

 

Mācībā pie Palestīnas Dievmātes kājām

    

Šā gada pelēkā 25. oktobra pēcpusdienā Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa dalībnieki pulcējās Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas torņa kapelā, lai svinētu Ordeņa aizbildnes Palestīnas Dievmātes svētkus.

Svēto Misi celebrēja priesteris Andrejs Mediņš un viņa teiktais izraisīja dziļas pārdomas par Ordeņa nākotni – tie nebija tradicionāla sprediķa vārdi, bet tajos skanēja paša Kunga mācība caur dienas Evaņģēlija lasījumu par aklo Bartimeju ceļa malā. Radās jautājums, vai pasivitāte un apmierināšanās ar pašu minimālāko Ordeņa prasību izpildīšanu jau nekļūst par garīgu aklumu un sēdēšanu tā ceļa malā, pa kuru iet Jēzus un aicina mūs sekot? Jā – Jēzus ceļa galā ir krusts, nāve un kaps, bet ir arī augšāmcelšanās godībā. Un ir nākotne – kopā ar Viņu mūžīgajā Jeruzalemē, par kuru esam aicināti vēstīt šeit un tagad ar savu dzīvi.

Priestera Andreja dalīšanās ar piedzīvoto Romā, kur viņš redzējis gan mirušu draudzi, kurā baznīcēni kūtri “atguļ” Svētās Mises laiku, gan dzīvu draudzi, kuras vīri un sievas iet kalpot nabagiem un kuras dievnams ir pārpildīts, atklāja pašus dziļākos jautājumus gan Ordeņa dalībnieku, gan katra kristieša dzīvē. Vai pietiek tikai ar minimālo atbalstu Jeruzalemei un kristīgās dzīves minimumu, vai esam aicināti uz ko vairāk? Vai tad Latvijā cilvēki nav aicināti būt piederīgi debesu Jeruzalemei, kurā nāks cilvēki no visām tautām, ciltīm un valodām (sal. Atkl 7,9) un ko mēs darām, lai viņi tajā varētu mājot Kunga tuvumā?

                Vai esam spējīgi dot citiem savu laiku, materiālos un garīgos resursus, lai iemiesotu dzīvē galveno Ordeni raksturojošo darbību – došanu? Lai arī mūsdienu pasaulē dalīšanās ar savām dāvanām nereti tiek uztverta kā ekonomiski neefektīva un neizdevīga, tai tomēr seko Svēto Rakstu apsolījums: „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem” (2 Kor 9, 7-8).

                Var rasties jautājums – KĀ to īstenot, jo esam ļoti dažādi – ne visi spēj vienlīdz labi komunicēt ar cilvēkiem vai veikt kādus kalpojumus Baznīcā. Citam maz praktisku iemaņu vai trūkst kādu teorētisku zināšanu, taču ar to nevaram aizbildināties, jo spēkā Svēto Rakstu apsolījums: “Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību” (1 Kor 12, 7)

                Pēc Svētās Mises vēl palikām kopā sadraudzībā pie tējas galda kardināla Vaivoda kabinetā Svētās ģimenes mājā, kuru mājas saimnieki mums par prieku un pārsteigumu bija sarūpējuši un turpinājām pārdomāt to, ko Kungs un mūsu debesīgā aizbildne – Palestīnas Dievmāte vēlējās pateikt.

                Kā katra nesen dzimusi organizācija esam attīstības ceļa izvēles priekšā un kā kristīgai organizācijai mūsu atbildība ir jo lielāka.

                Vai paliksim par saldi dusošu “minimālā pienākuma” kopienu, kas līdzināsies Lāodikejas draudzei, par kuru Kungs saka: “Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.  (Atkl 3, 16)”? Vai tomēr apraksim Kunga nāvē un kapā savas bailes, kūtrību, nespēju, nespēku un negribu, lai augšāmceltos Viņa Gara spēkā un sekotu Kungam tajā ceļā, kurā Viņš mūs aicinās?

                Uzticēsim Kungam un Palestīnas Dievmātes aizbildniecībai mūsu katra aicinājumu un nākotnes izvēles!

 

 Stella Jurgena

 

 

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat