Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

 

OESSH  svētā  Meinarda svētkos Ikšķilē

 

     Karstajā 23.augusta dienā daudzi Latvijas katoļticīgie atkal izmantoja iespēju nokļūt sausām kājām uz Svētā Meinarda salas Daugavā pie Ikšķiles, lai svinētu Latvijas  aizbildņa svētkus. 

     Svēto Misi šajā vietā, ar kuru saistāmi kristietības pirmsākumi Latvijā, pl.15 svinēja Rīgas arhibīskaps metropolīts V.E. Zbigņevs Stankevičs un tās laikā tika piešķirts Iestiprināšanas sakraments. Misē piedalījās arī Latvijā nesen dibinātās Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa nodaļas pārstāvji un jāpiebilst, ka arhibīskaps ir arī Ordeņa Lielais priors, kā arī starp priesteriem, kuri koncelebrēja Svētajā Misē, bija  viens no Ordeņa  dalībniekiem – priesteris Andrejs Mediņš, kuru vairāk pazīstam kā Bruknas Kalna svētību kopienas dibinātāju un vadītāju.

     Sprediķī arhibīskaps īpaši pievērsās lasījuma vārdiem  no Vecās Derības,  kuros pravietis Jeremija uz Kunga aicinājumu atbild, sūdzoties par savu nespēku un neprasmi: „Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns!" (Jer 1, 6). Arhibīskaps atgādināja, ka šie Jeremijas vārdi attiecas ne tikai uz iestiprināmajiem, bet  uz katru, kurš sadzirdējis Dieva aicinājumu un nejūtas gatavs tam sekot, jo trūkst pienācīgas sagatavotības un zināšanu. Iestiprināšanas sakramentā Kungs īpašā veidā aizskar cilvēku,  lai tas spētu īstenot viņam dotās dāvanas. Taču katram aicinātajam Rakstu apsolījums: „Un tad Tas Kungs izstiepa Savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: "Redzi, Es lieku Savus vārdus tavā mutē” (Jer 1, 9) arvien ir klātesošs .

     Arhibīskapa atgādinātie  Vecās Derības vārdi Jeremijas grāmatā runā arī uz mums – jaundibinātās  Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa nodaļas dalībniekiem  un kandidātiem – mēs atzīstam, ka esam vēl jauni, nezinām, kādiem uzdevumiem Ordenī Dievs mūs aicinājis un kādu plānu Dievs paredzējis Ordenim Latvijā, taču arī attiecībā uz mums Jeremijam dotie Svēto Rakstu apsolījumi paliek spēkā.

    Viens no lielākajiem izaicinājumiem Ordenim ir atjaunot Jēzus mācībā sakņotos bruņniecības ideālus, ko raksturo „[...] pašdisciplīna, augstsirdība un drosme. Kam nav stingra nodoma attīstīt un padziļināt šīs īpašības savā dzīvē, nekad nevarēs kļūt par Bruņinieku. Tiekšanās pēc pašuzupurēšanās labklājības pārpilnībā, rūpes par vājāko un neaizsargātāko, drosmīga cīņa par taisnīgumu un mieru”[1]. Gadsimtu gaitā šos ideālus aptumšojuši cilvēki, kam savas intereses bija par tiem svarīgākas, bet tie,  tāpat kā Kristus mācība, no kuras bruņniecība smeļ savu spēku, nekad nav tikuši atcelti.

     Latvijā ar bruņniecību ļoti bieži saista mūsu zemes iekarošanu „ar uguni un zobenu”, kā arī vācu valdīšanas ilgo laiku interpretē tikai kā tumšas apspiestības periodu. Taču rodas jautājums, kā būtu veidojies mūsu tautas liktenis, ja svētā Meinarda atnestā Kristus vēsts te nebūtu nostiprinājusies, nebūtu pārņemtas daudzas vācu kultūras tradīcijas un sasniegumi? Vai mēs šodien pastāvētu kā tauta, vai arī dažādās, savā starpā karojošās ciltis sen būtu izšķīdušas Austrumu iekarotāju pūļos? Kāds būtu mūsu zemes liktenis, ja Livonijas Ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs – tātad bruņinieks, vācietis un iekarotājs, 15.gs. beigās nebūtu saliedējis Livonijas valstis – pašreizējo Igauniju un Latviju un to iedzīvotāju kārtas Krievijas agresijas novēršanai?[2] Katrs pats uz šiem jautājumiem var mēģināt rast atbildes.

        Šajā gadā OESSH pārstāvji svētā Meinarda svētkos piedalījās pirmo reizi, bet  nākotnē šī dalība varētu pārtapt par bruņniecības svētkiem, kuros būtu dzīvs Dieva godināšanas un tuvākā mīlestības gars, lai klātesošie varētu  labāk iepazīt bruņniecību, tās ideālus, kā arī mēģinātu saprast ar to saistītās mūsu tautas vēstures grūti lasāmās lappuses.

     Pēc Svētās Mises Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa nodaļas pārstāvji pulcējās mājās pie Ordeņa nodaļas vadītāja Jāņa Smeltera, lai pavadītu vēl kādu brīdi kopā neformālā gaisotnē un  galda kopībā.  Īpašu prieku un siltumu šajā kopā būšanā ienesa Ordeņa Lielā priora, V.E. arhibīskapa Z.Stankeviča  un  priestera Andreja Mediņa, kurš bija ieradies kopā ar savu kopienu, klātbūtne.  Sarunās un dažādu uz galda likto labumu baudīšanā laiks pagāja nemanot, bet dienas pilnestīgums un gaišums liek saprast, ka tieši tā – piedaloties, daloties un kopā esot, dzimst jaundibinātās OESSH nodaļas oficiālās un neformālās tradīcijas.

 

  Stella Jurgena

 

 

 

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat