Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

 

OESSH Latvijas nodaļas 1. gadadiena Salaspilī

 

    

        Pirms daudziem gadsimtiem Kungs sacījis: "Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām” (Is 55, 8-9).

      Šo vārdu patiesību pilnībā izdzīvoja arī OESSH Latvijas nodaļas dalībnieki savas kopienas pastāvēšanas 1. gadadienā, atklājot, ka Dieva ieceres pārspēj cilvēka domas un prātojumus.

      Sākotnēji tikai Ordeņa nodaļas ietvaros iecerētās svinības izvērtās par piedalīšanos nelielajai Salaspils draudzei svarīgā svētku dienā. Tikām uzaicināti būt klāt V.E. Rīgas arhibīskapa Z.Stankeviča, kurš ir arī Ordeņa nodaļas Lielais priors, vizitācijā šajā draudzē un ceļojošās izstādes par Turīnas līķautu atklāšanā.

      Kaut nepiedalījās visi nodaļas biedri, tie, kas atrada iespēju būt šajā pasākumā, varēja iedzīvināt vārdos arhibīskapa sprediķī teikto par Kristu, ka mēs visi esam Viņa rokas un kājas, ar kurām Viņš var veikt labos darbus šajā pasaulē. Pievēršoties izstādei, Lielais priors norādīja, ka relikvijas autentiskuma pieņemšana nav ticības dogma, bet tās uzlūkošana un iedziļināšanās ar to saistīto pētījumu rezultātā ļauj labāk izprast Kristu, Viņa mīlestības un ciešanu noslēpumu.

      Sākotnēji redzams tikai konkrēta izmēra auduma gabals, uz kura ir cilvēka ķermeņa un sejas atveids. Taču ceļojošās izstādes materiālos ietvertie sindoloģes, prof. Emanuelas Marinelli (Itālija), kā arī ENEA (Italian National agency for new technologies, Energy and sustainable economic development) vadošā pētnieka, prof. Paolo Di Ladzaro referātu fragmenti no 2010.g. rudenī notikušās konferences “Svētā Līķauta noslēpuma izmeklēšana”, ko papildina attēli, sniedz ieskatu nežēlīgajās romiešu sodīšanas metodēs, kuras pilnā mērā izcieta mūsu Kungs, kā arī iepazīstina ar pētījumu rezultātiem par mirušā ķermeņa novietojumu, ievainojumiem un nāves cēloni. Pētnieku gala slēdziens ir, ka nežēlīgas mokas izcietušā un ar krusta nāvi sodītā Cilvēka ķermeņa atveidojums nav radīts mākslīgi, tas nav ne zīmēts, ne iespiests, ne iededzināts, un mirušā ķermenis no Līķauta ir pazudis, to nesakustinot.

 

 

       Tādējādi izstāde ir arī liecība par zinātnes un ticības sadarbības iespēju, kas palīdz cilvēkam tuvoties Dieva žēlsirdības un mīlestības dziļumiem, kā dēļ Jēzus, “Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” (sal. Flp 2, 5-8). Savukārt, tuvojoties Dieva Iemiesošanās noslēpumam, mēs tuvojamies ar paši savam - cilvēka kā Dieva attēla noslēpumam – būt par Viņa rokām un kājām šajā pasaulē.

       Pēc Svētās Mises piedalījāmies sadraudzības brīdī ar Salaspils draudzes brāļiem un māsām, lai pēc tam dotos katrs uz savām mājām – ar atceri par šīm Dieva sarūpētajām, sirsnīgajām OESSH Latvijas nodaļas 1. gadadienas svinībām un varbūt kādam no mums ceļš uz mājām kļuva par kāda jauna, Dieva rādīta ceļa sākumu.

     Stella Jurgena

 

 

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat