Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

 

Turīnas līķauts Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrālē Liepājā

 

        Gavēņa laikā savu ceļojumu pa Kurzemes baznīcām uzsākusi Turīnas līķauta kopija un izstāde par relikvijas izpētes vēsturi. Šobrīd tā apskatāma Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāles tornī un 29. martā – Palmu svētdienā, kad atceramies Jēzus svinīgo ieiešanu Jeruzalemē, katedrāles draudzē viesojās izstādes organizatoru – Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa Latvijas nodaļas pārstāvji.

 

 

       

       Vispirms viesi piedalījās procesijā un Svētajā Misē plkst. 11:00, kuru celebrēja Liepājas diecēzes bīskaps V.E. Viktors Stulpins. Savā uzrunā bīskaps pievērsa klausītāju uzmanību pūļa psiholoģijas fenomenam – Jēzum iejājot Jeruzalemē, cilvēki Viņu sveic ar palmu zariem, klāj Viņa ceļā drēbes, bet pēc dažām dienām tie paši cilvēki pieprasīs Jēzus nāvi – pūļa noskaņojums, cilvēku un apstākļu ietekmēts, būs mainījies. Bīskapa teiktais ļauj labāk izprast arī mūsu dienās notiekošās manipulācijas ar cilvēku masām un būt uzmanīgiem, lai neiekļūtu šajā plašsaziņas līdzekļu, sabiedriskās domas un citu apstākļu radītajā informācijas straumē, kas manipulē ar mūsu apziņu, nes projām no Dieva un paralizē Viņa doto brīvo gribu izšķirt lietas un pieņemt par tām Dieva gribā sakņotus spriedumus.

         Kā otru svarīgu momentu bīskaps minēja ciešanas un to jēgu, kas šodien ir īpaši aktuāli, jo mūsdienu cilvēks bēg no ciešanām, neredz tām jēgu, grib vadīt savas dienas komfortā un labsajūtā. Neviens nevēlas ciešanas ciešanu dēļ, uzsvēra bīskaps, un arī pats Jēzus tās neuzņēmās, tikai lai ciestu, bet, lai ciešanās kļūtu par pestīšanas gādnieku visām tautām un cilvēka ciešanas iegūst jēgu, iekļaujot tās Kristus ciešanās.

        Pēc Svētās Mises īsu uzrunu sacīja Ordeņa nodaļas Latvijā vadītājs Jānis Smelters, iepazīstinot draudzes locekļus ar nodaļas dibināšanas, kā arī izstādes tapšanas vēsturi. J.Smelters atcerējās, kā pirms 5 gadiem, lai materiāli par Turīnas līķautu, tā vēsturi un izpētes gaitu būtu pieejami pēc iespējas plašāk, Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa aizsācējs Latvijā Giorgio Ferrero par saviem līdzekļiem sagatavoja izstādē skatāmos materiālus un uzdāvināja tos Rīgas arhibīskapam – metropolītam V.E. Z.Stankevičam, lai tā kļūtu par ceļojošo izstādi Latvijas baznīcās.

         Ordeņa nodaļas vadītājs uzrunā minēja, ka izstādes materiālos var iepazīt autoritatīvu Itālijas zinātnieku slēdzienus, kas izdarīti pēc pamatīgas un ilgas līķauta izpētes, pielietojot gan kriminālistikas, gan vēl citu zinātņu metodes, pētot audumā atrodamos ziedputekšņus, dubļus, kas vēl palikuši tajā no mirušā kājām, auduma šķiedras, ķermeņa novietojumu, ievainojumus un to raksturu. Pētījuma gaitas apraksts tuvina skatītāju Cilvēkam, kas dzīvojis un staigājis Svētajā Zemē pirms 2000 gadiem, cietis, miris un bijis ietīts šajā miroņu autā, no kura pazudis neizskaidrojamā veidā.

         Izstādē redzamajos plakātos apkopoti sindoloģes, prof. Emanuelas Marinelli (Itālija), kā arī ENEA (Italian National agency for new technologies, Energy and sustainable economic development) vadošā pētnieka, prof. Paolo Di Ladzaro referātu materiāli, kuri tika nolasīti 2010.g. rudenī notikušajā konferencē “Svētā Līķauta noslēpuma izmeklēšana”. Zinātnieki nonākuši pie secinājuma, ka ar krusta nāvi izcietušā Cilvēka ķermeņa atveidojums nav radīts mākslīgi un mirušā ķermenis no Līķauta ir pazudis, to nesakustinot.

        Viesošanās noslēgumā viesi kopā ar bīskapu vēl pakavējās pie relikvijas kopijas katedrāles tornī un  pēc nelielas kopīgas maltītes devās atceļā uz Rīgu.

         Uzlūkojot relikvijā iespiedušos, ne cilvēka rokām darināto sejas un ķermeņa atveidu, jāatzīst, ka tā ir īpaša dāvana – liecība par Kristus personu un Viņa ciešanu autentiskumu skeptiskiem cilvēkiem. Taču uznirst arī jautājums par cilvēka grēkā krišanas dziļumu – pat neņemot vērā faktu, ka mirušais bija Dieva Dēls, ir jāuzdod jautājums – ko cilvēks spēj nodarīt otram cilvēkam, savam brālim.

        Taču senajā, nodzeltējušajā audumā iespiestās zīmes runā arī par Dieva pazemības dziļumiem, par ko apustulis Pāvils sacījis: „Sevi iztukšoja, pieņemdams verga veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs” (Flp 2, 7)[1], kuros Dievs, kam pieder viss redzamais un neredzamais, nokāpa, lai atpestītu cilvēku no vissmagākās – grēka verdzības.

 

 

       |Pēc Lieldienām ar Liepājas diecēzes bīskapa V.E. Viktora Stulpina svētību izstāde būs skatāma Liepājas Sv. Meinarda baznīcā un, ja kādās draudzēs ir piemērotas telpas un vēlēšanās izstādi uzņemt, ir iespēja rakstīt pieteikumu uz Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa Latvijas nodaļas e-pastu oessh@oessh.lv , lai varētu  sastādīt  grafiku.

 

                                                     Stella Jurgena


 

[1] Bībeles tulkojumos latviešu valodā lasām „kalpa veidu”, kas nav precīzs tulkojums, grieķu vārds „δούλου” apzīmē vergu, pilnīgi beztiesīgu cilvēku. Vairāk var skat. http://biblehub.com/text/philippians/2-7.htm

 

 

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat