Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

 

Turīnas līķauts. Ceļojošās izstādes atklāšana 1. martā Saldū.

          Nesen Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa Latvijas nodaļa jau iepazīstināja ticīgos un interesentus ar plānoto ceļojošās izstādes, kurā apskatāma Turīnas līķauta kopija un ekspozīcija par tā zinātnisko izpēti, izvietošanu Saldū un 1. martā notika izstādes atklāšana.
          To plkst. 11:00 ievadīja Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, kuru celebrēja priesteris Andrejs Mediņš. Jau baznīcas priekštelpa sagatavoja Mises apmeklētājus Lielā Gavēņa dziļākai izpratnei, kas nozīmē atteikšanos no lietām, kuras traucē uzlūkot Kunga vaigu un izprast Viņa gribu. Priekšnamā izvietotais pāvesta Franciska citāts aicināja pārdomāt, kāda vērtība atturībai no gaļas ēdieniem, ja tai seko netaisna rīcība pret saviem padotajiem vai tuvākajiem un atpazīt savā sirdī, kāda ir patiesa gavēšana.
             Homīlijā priesteris Andrejs īpaši pievērsās Vecās Derības lasījumam par Ābrahāma dēla Īzaka upurēšanu, izceļot uzticēšanos un paļāvību uz Dievu. Viņš sacīja, ka cilvēki bieži vien baidās uzņemties jaunus uzdevumus, jo apzinās, ka tie var radikāli izmainīt viņu dzīvi, dažkārt arī liek saspringt un cilvēks nevēlas iziet no jau pierastas un zināmas situācijas. Priestera teiktais un Svēto Rakstu lasījumi aicina tomēr būt drosmīgiem un nebaidīties ļauties Dieva prātam, jo Evaņģēlija lasījums atklāj drosmīgos Dieva prāta meklētājus skatām Augšāmcelšanās priekšnojautu - Kristus godības pilno atklāšanos Tabora kalnā. Savā ziņā priestera A.Mediņa Svēto Rakstu kontekstā sacītais attiecas arī uz Ordeni, jo Latvija ir pirmā valsts Baltijā, kur jau nodibināta tā nodaļa, bet, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos atrodamo negatīvo informāciju par viduslaiku bruņniecību, tas var sastapties gan ar neizpratni, gan nepieņemšanu, gan daudziem izaicinājumiem, kas atkal un atkal nozīmēs jaunu iziešanu no pierastās dzīves.
             Svētajā Misē un tai sekojošajā izstādes atklāšanā piedalījās trīs Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa Latvijas nodaļas bruņinieki - nodaļas vadītājs Jānis Smelters un bruņinieki Valērijs Kudrjavcevs un Jānis Valtervitenheims.

            Svētās Mises beigās Ordeņa Latvijas nodaļas vadītājs J.Smelters teica nelielu uzrunu, kurā aicināja pie nelielās izstādes šajā gavēņa laikā nedaudz apstāties, apcerēt un pieņemt Dieva mīlestības noslēpumu, kas pilnībā atklājās tikai Kristus zemes dzīves beigās. Viņš atzina, ka pirmajiem kristiešiem noteikti bijis grūtāk nekā mums, jo vēl nebija Svēto Rakstu kanona un svētdienas skolas nodarbību, kur tiktu paskaidrotas ticības patiesības. J.Smelters atcerējās arī izstādes tapšanas aizsākumus, kad pirms 5 gadiem, lai informācija par Turīnas līķautu būtu pieejama pēc iespējas plašāk, Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa aizsācējs Latvijā Giorgio Ferrero par saviem līdzekļiem sagatavoja šos izstādes materiālus un uzdāvināja tos Rīgas arhibīskapam – metropolītam V.E. Z.Stankevičam, lai tā kļūtu par ceļojošo izstādi un būtu apskatāma Latvijas baznīcās. Pēc Ordeņa Latvijas nodaļas nodibināšanas pagājušā gada rudenī arhibīskaps šo īpašo evaņģelizācijas misiju ir uzticējis Ordeņa Latvijas nodaļai.
          Pēc Svētās Mises Ordeņa bruņinieki kopā ar draudzi nodziedāja suplikāciju "Svētais Dievs" kā Liepājas diecēzes bīskapa uzlikto gandarījumu sakarā ar Pelnu trešdienas vakarā Saldus Sv. Pētera un Pāvila draudzes baznīcā notikušo Vissvētākā Sakramenta profanāciju. Pēc tam Ordeņa bruņinieki kopā ar priesteri A.Mediņu devās lejā uz kapelu, kur izvietota izstāde. Pamazām sanāca cilvēki, kuri sāka pievērst uzmanību izstādes materiāliem, kā arī uzdeva jautājumus, uz kuriem atbildēja Ordeņa nodaļas vadītājs J.Smelters. Izstādes fonā klusināti skan filma "Kristus ciešanas" - pagaidām klausāma tikai skaņa, bet ir doma uzstādīt arī ekrānu, lai būtu iespēja noskatīties visu Kristus ciešanām veltīto  kinodarbu.

         Pasākuma noslēgumā bruņinieki dalījās kopīgā maltītē ar draudzes locekļiem pie tējas un kādu gādīgu roku saceptām plātsmaizēm, turpinot sarunas par zinātnei ne vienmēr izprotamajām, bet Dieva spēkam iespējamajām lietām.

         Vispirms bija plānots, ka Saldū izstāde atradīsies vēl nedēļu, bet priesteris Andrejs pastāstīja, ka cilvēkiem tā ir svarīga – ticīgie iet pie relikvijas atveida, lūdzas un pavada laiku pārdomās. Tādējādi pēc prāvesta Andreja lūguma izstāde paliks draudzē uz ilgāku laiku. 

        Pēc Saldus izstādi gatavojas uzņemt Liepāja un, kā informējis priesteris Gatis Bezdelīga, tā no 22. marta ar Liepājas diecēzes bīskapa V.E. Viktora Stulpina svētību būs skatāma Liepājas katedrālē, kur tā paliks vēl arī dažas dienas pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem. 

            Tā kā izstāde ļauj ieskatīties Turīnas līķauta dziļā un pamatīgā zinātniskā izpētē vairāku gadu garumā, lai nonāktu pie secinājuma, ka ar krusta nāvi sodītā Cilvēka ķermeņa atveidojums nav radīts mākslīgi un mirušā ķermenis no Līķauta ir pazudis, to nesakustinot, mūsdienu skeptiskajam cilvēkam tā ir īpaša dāvana un liecība par Kristus personas un Viņa ciešanu autentiskumu.

 

 

 

Pēc Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa

 Latvijas nodaļas vadītāja Jāņa Smeltera stāstījuma

pierakstīja Stella Jurgena

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat