Aktualitātes

 

   Vēsture

     

    Galerija

  

    Bruņinieka lūgšana 

               

    Kontakti

   

    Ordeņa atbalsts

 

    Saites:

 

 

O.E.S.S.H. Vatikānā

 

 

Equestrian Order
of the
Holy Sepulchre of Jerusalem

 

Rīgas arhidiecēzes portāls

                    

 

Katedrāle.lv

 

 

 

 

 

                    

  
 

DALĪBA ORDENĪ

 

Par Jeruzalemes Kristus Kapa Bruņinieku Ordeņa Bruņinieku var kļūt jebkurš katoļticīgs vīrietis vai sieviete, ja ir sasniegts 25 gadu vecums, kā precējies tā neprecējies, gan garīgās kārtas pārstāvis, gan lajs. Precētajiem jābūt baznīcas atzītā laulībā.

Ja ordeņa Lielmestrs ir devis piekrišanu kandidāta uzņemšanai ordenī, tad tas tiek uzņemts ordenī Bruņinieka pakāpē - vīriešiem un Dāmu pakāpē - sievietēm.

Lēmumu par kandidāta uzņemšanu ordenī pieņem personīgi ordeņa Lielmestrs.

Ordeņa Bruņiniekus izvēl no tādām personām, kuras sevi jau ir pierādījuši ar kristīgu dzīvi un briedumu citās jomās, kurām ir nopietns nodoms aktīvi darboties, tāpēc ordeņa Bruņiniekam ir jābūt ne jaunākam par 25 gadiem.

Pieteikumu uzņemšanai ordeni nosūta ordeņa Nodaļas vadītājam, klāt pievienojot šādus dokumentus:

• kristību apliecību, tiem, kas ir precējušies - laulību apliecību;

• curriculum vitae;

• izziņa par tiesājamības neesamību;

• ieteikuma vēstuli no draudzes priestera.

Ordeņa Nodaļa pievieno sekojošus pavaddokumentus par kandidātu:

• nulla osta (izziņa par šķēršļu neesamību) no Ordinārija;

• izziņa, kas apliecina kandidāta nopelnus.

Pirms kandidāta dokumentu iesniegšanas ordeņa Lielmestram, katru kandidatūru izskata vietējā ordeņa Nodaļa un sniedz savu vērtējumu.

Atkāpes no iepriekš minētajiem kritērijiem iespējamas tikai, ja kandidātam ir īpaši nopelni vai īpaši svarīgi iemesli.

 

Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordenis ir starptautiska laju organizācija,

kurā var iestāties arī klerikāļi. Ordeņa darbības mērķis: sniegt palīdzību un atbalstu Baznīcai Svētajā Zemē, kā arī nostiprināt pašu ordeņa locekļu kristīgās dzīves praksi. Ordeņa locekļi ar savām iemaksām atbalsta dažādus Katoļu Baznīcas projektus Svētajā zemē: skolu, slimnīcu, dievnamu, semināru celtniecību un uzturēšanu u.c.

Ordenī patlaban ir vairāk ne kā 50 vikariāti dažādās valstīs. Ordenis neveic nekādu politisko darbību. Līdzās Lielmestram Ordeni pārvalda Lielmaģistērija amatpersonas, kuras ieceļ Lielmestrs no ģenerālgubernatoru un viceģenerālgubernatoru vidus, kurus, savukārt, ievēl Ordeņa bruņinieki. Lielmaģistēriju pārstāv arī Ordeņa Kanclers (tiek ievēlēts no Ordeņa bruņinieku vai garīdzniecības kārtas) un Ceremoniju meistars, kuru ievēl no Ordeņa garīdzniecības vidus. Pastāv arī Ordeņa Padome, kurā ietilps Lielpriors - Jeruzalemes latīņu Patriarhs, Ordeņa Piesēdētājs (otrā svarīgākā persona pēc Lielmestra), Lielmaģistērija locekļi, nacionālie Leitnanti un bruņinieki, kurus deleģē Ordeņa brālība kā nomaināmos locekļus (Maģistērija delegāti).

Kopš 1932. gada, saskaņā ar reformētajiem statūtiem, ordeņa locekļi dalās četrās klasēs:

    1. Lielā Krusta bruņinieki / Lielā Krusta kavalierdāmas ;

    2. Komandori ar zvaigzni (Ordeņa vecākie virsnieki)/ kavalierdāmas - komandores ar zvaigzni;

    3. Komandori / kavalierdāmas - komandores;

    4. Bruņinieki / kavalierdāmas.

          

 

 

 

 

         

                                                                                                 

 

                                                                                                         

 

 

+37129452989 oessh@oessh.lv

Webmaster

Copyright © 2011 O.E.S.S.H. Latvijā

website stat